Är en nätbanner fortfarande en effektiv reklamform?

Nätbanner

Ett element som är nära relaterat till marknadsföring är visuell reklam. I form av en bild och tack vare ett direktmeddelande förser vi den potentiella kunden med de viktigaste meddelandena och informationen om våra tjänster. En nätbanner har varit en effektiv och praktisk form av visuell reklam i flera år.

Masknäts banner

Masknätet är en ersättning för en traditionell banner om vi bryr oss om ljus- och vindöverföring. Denna form är också förknippad med lägre vikt. Nätet kännetecknas av en nätstruktur som andra funktioner härrör från. Genom att använda den kan du undvika ”segel” -effekten, som skapas av vinden när det gäller en traditionell storformatsbanner. Masknätet är motståndskraftigt mot väderförhållanden, såsom plötsliga temperaturförändringar, regn och vind.

Banderoll eller nät

Masknätet är en syster till den traditionella bannern. När det gäller användbarhet kommer en tyngre traditionell banner förmodligen att fungera för ytor som är lika med en vägg eller ett enhetligt staket. För ytor som är mindre enhetliga med eventuella avstånd, kommer tryckeriet att rekommendera ett nät som fungerar bäst i sådana situationer. Båda formerna är dock mycket motståndskraftiga mot vind, regn eller helt enkelt skador. Gör alltid ditt val beroende av dina individuella behov.

Från idé till tryck

Vi måste komma ihåg att mottagaren dock har liten tid att läsa annonsens innehåll på en storformat yta. Detta resulterar vanligtvis i en annonsplacering. Därför är det med denna medvetenhet värt att placera tydligt men enkelt innehåll på den. Förutom att acceptera måste den potentiella kunden också behandla denna information. I tryckeriet har vi grafiska tjänster som verkligen hjälper dig att skapa den perfekta annonsen.

Att skriva ut storformatsannonsering är en relativt liten investering och kan till och med pågå i flera år. Vi kan inte räkna mottagarna och därmed de kunder som når oss tack vare denna form av reklam. Därför har du inget annat att göra än att spegla din idé i projektet, besluta att skriva ut och vänta på effekterna av meddelandet. Kom ihåg att du kan lita på vår hjälp under hela processen, inklusive att utforma en annons.

Kontakta oss som ditt tryckeri i Göteborg!