DESIGNTIPS FÖR FLYGBLAD SOM KOMMER ATT GLÄDJA DINA KUNDER

Reklamblad är bland de mest populära tryckta reklammedierna i Göteborg. De har en hundraårig tradition som flygblad. Men vad kan du göra för att designa flygblad idag som kommer att resonera med din målgrupp? Vi visar dig.

Använd en kortfattad rubrik

Rubriken är det första elementet som en tittare i ditt flygblad kommer att märka. Dra nytta av denna korta uppmärksamhet och placera viktig information där som gör att du vill fortsätta studera innehållet i flygbladet.

Skapa färgkontraster för typsnittet

Se till att ditt meddelande är lätt att läsa. Du bör därför använda minst teckenstorlek 12. för den löpande texten. Skapa samtidigt en tillräckligt hög kontrast mellan teckensnittet och bakgrunden. Detta gör det lättare för dina kunder att förstå innehållet i flygbladet.

Använd färgpsykologi för dina ändamål

Signalfärger som rött, gult eller orange lockar automatiskt uppmärksamhet. Detta kan till exempel användas för att markera viktig information i flygbladet. Blått hänvisar till tekniskt kunnande och expertis, medan grönt förknippas med naturlighet och hållbarhet, till exempel. Jordtoner understryker också närheten till naturen.

Du kan också spela med kontraster när du väljer färger, till exempel genom att reservera kompletterande färger för viktig information.

Dra nytta av de olika reklamformaten

Flyers finns i många olika format. Om du vill inkludera mycket information är till exempel A4 -reklamblad perfekta. Flyers i DIN A5 eller DIN A6 är lättare att hantera, men erbjuder mindre utrymme. De är särskilt lämpliga som utdelningar för distribution i gågator eller vid evenemang.

Skriv bara så mycket som behövs och så kort som möjligt

Flyers handlar om språkknapphetens konst. Undvik onödiga fyllnadsord och arbeta med punktlistor istället för att köra text.

Använd bilder som understryker budskapet i flygbladet

Förutom rubriken spelar bildmaterialet som används också en viktig roll – i likhet med onlineannonsering kommer det att ge ditt flygblad lite tid att bestämma om du vill fortsätta läsa eller avyttra papperet. Det är bäst om bildmaterialet som används har en direkt hänvisning till flygbladets innehåll, till exempel genom att ta upp det eller förklara det.

Använd en uppmaning till handling

Vi tenderar att ta in information och gör ingenting. Vår hjärna vet bara vad de ska göra med en uppmaning till handling. Lägg därför alltid en uppmaning till ditt flygblad. Det ger innehållet dess egentliga syfte.

Använd endast bilder av god kvalitet

Pixelerade eller suddiga bilder på flygblad kan snabbt grumla den övergripande bilden. Det är bäst att använda bilder med minst 350 dpi. På så sätt kan du vara säker på att motiven har en tillräckligt hög kontrast och skärpa.

Arbeta med förfiningar som visuella och haptiska accenter

Förfiningar som varmfolieavlastning eller UV -spotlack framhäver imponerande viktiga element på flygbladet. Samtidigt kommer din utskriftsprodukt att vara av högre kvalitet och den sticker ut från det vanliga.